Regulamin Użytkownika

Warunki Umowy

Kiedy ( "ty" ) zarejestrujesz się w betterpoints.pl użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zasady i warunki umowy ("Umowa").

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków, gdyż stanowią one umowę pomiędzy nami ("my"). Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz korzystać z Usługi ("Usługa") i nie powinieneś przejść do formularza rejestracyjnego.

Zgoda użytkownika

Poniższa Umowa stanowi Twoją umowę z BetterPoints Limited (" betterpoints.pl") w odniesieniu do korzystania z Usługi ("Usługa"). Musisz zgodzić się na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie, by stać się lub pozostać uprawnionym użytkownikiem Serwisu. Przez użyte w poniższej Umowie , "my" i "nas " oznacza betterpoints.pl lub innych zastepujących betterpoints.pl.

Prawa do używania

Prawo do korzystania z Usługi podlega ograniczeniom i warunkom określanym przez nas, według własnego uznania. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać jakikolwiek aspektu Serwisu w dowolnym czasie, w tym dostępności jakiejkolwiek funkcji usługowej, bazy danych lub zawartości. Możemy również nałożyć ograniczenia na pewne cechy i aspekty usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu bez uprzedzenia lub zobowiązania.

Wiek

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 14 lat.

Kodeks postępowania

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z następującym kodeksem postępowania:

 1. Będziesz zachowywać wszystkie informacje dostarczone dla Ciebie za pośrednictwem Serwisu jako prywatne i poufne i nie ujawnisz tych informacji nikomu bez zgody osoby, która dostarczyła je dla Ciebie;
 2. Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu prowadzenia jakiejkolwiek formy nękania lub obraźliwego zachowania, w tym, lecz nie ograniczając się do delegowania łączności, zdjęć lub nagrań zawierających oszczerczy, pornograficzny, obraźliw lub oszczercze wypowiedzi /rasistowskie lub obraźliwy język;
 3. Nie będziesz przekazywać łańcuszków za pośrednictwem Serwisu;
 4. Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi do naruszania prawa o prywatności, prawa  własności lub innych praw jakiejkolwiek osoby, firmy lub organizacji;
 5. Nie będzie transferować punktów i / lub pieniędzy, wysyłać wiadomości, zdjęć nagrań lub korzystać z Usługi w sposób, który
 6. jest fałszywy lub w inny sposób niezgodny z prawem lub narusza prawo
 7. niezgodny, plagiarises lub naruszający prawa osób trzecich, w tym między innymi  prawa autorskiego lub prawa znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych, lub
 8. mogłyby być uznane za pornograficzne lub "złego smaku"
 9. Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu rozpowszechniania, promowania lub w inny sposób publikowania materiału zawierającego starania o fundusze (który nie został formalnie zatwierdzony przez uk), reklamy ani rekomendacji do towarów lub usług.
 10. Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi w celu rozpowszechniania lub przesyłania jakich kolwiek wirusów, koni trojańskich czy czegokolwiek innego, co mogłoby spowodować szkodę Serwisu, systemu uk lub systemów innych członków w jakikolwiek sposób.
 11. Nie będziesz pisać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać informacji kontaktowych, adresy e-mail "komunikator" pseudonimy, numery telefonów, adresy pocztowe, adresy URL, lub pełne nazwy za pośrednictwem Twojej publicznie udostepnionej informacji.
 12. Nie będzie również promować żadnych usług o charakterze podobnym do uk
 13. Będzie posiadać tylko jedno BetterPoints konto. Zarabianie BetterPoints pod wieloma kontami jest surowo zabronione i będzie skutkować natychmiastowym usunięciem posiadanego konta lub wszystkich kont.

Oferty i transakcje

 1. Wszelkie tranzakcje dokonane z członkami betterpoints.plpl są wyraźnie między tobą a tymi członkami.
 2. betterpoints.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich umorzenia i koszty ewentualnych fałszywych i / lub podrobionych bonów lub kuponów. Jest to pełna odpowiedzialność kupca a nie betterpoints.pl.  
 3. Wszystkie transakcje są elektronicznie rejestrowane i raportowane przez partnera BetterPoints. Betterpoints.uk dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że partnerzy prawidłowo rejestrują transakcje jednak nie może być pociągnięta do odpowiedzialności jesli systemem partnerów nie zgłosi transakcji.
 4. Każda oferta jest regulowana przez indywidualne warunki. Proszę skontaktować się z BetterPoints partnerami o dokładne informacje. Betterpoints.uk zastrzega sobie prawo do usuwania lub zmiany jakichkolwiek ofert w dowolnym czasie i bez powiadomienia.


Obowiązki

 1. Członkowie zgadzają się regularnie otrzymywać biuletyny elektroniczne, czasami uzupełnione innymi ofertami specjalnej korespondencji.
 2. Jeśli konto jest postrzegane jako uśpione (brak widocznych transakcji), przez 18 miesięcy lub dłużej, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta.


Odpowiedzialność

Chcemy jednoznacznie wykluczyć, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkiej odpowiedzialności betterpoints.pl, jej dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli, wynikających z jakiejkolwiek straty poniesionej w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub udziału w jakikolwiek sposób z betterpoints .uk. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu lub zaangażowanie się w jakikolwiek sposób z betterpoints.pl jest całkowicie na własne ryzyko.
Betterpoints.uk również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody reputacji firmy lub straty poniesione poprzez związanie się z betterpoints.pl będąc członkiem, partnerem handlowy lub przez inne zaangażowanie w betterpoints.pl.


Prywatność i Korzystanie z informacji

Uzyskując dostęp do usługi, zgadzasz się również z naszą deklaracją polityki prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) nie możemy zapewnić bezpieczeństwa i prywatności informacji, którą można dostarczyć za pośrednictwem internetu i wiadomości e-mail, zwalnia nas to z wszelkiej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z tych informacji przez inne strony; (B) nie jesteśmy odpowiedzialni i nie możemy kontrolować, korzystania przez innych wszelkich informacji które dostarczasz do nich i należy zachować ostrożność przy wyborze dostarczonych danych osobowych innym osobom za pośrednictwem Serwisu; oraz (c) nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość wiadomości wysłanych przez innych użytkowników Serwisu,  zwalnia nas to z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w związku z treścią wszelkich komunikatów, które mogą pojawić się od innych użytkowników. Nie możemy zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie, dokładności informacji dostarczanych przez innych użytkowników Serwisu.

Użytkownik nie może korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek bezprawnych lub niemoralnych celów. Nie można zbierać informacji o użytkownikach, w tym adresów e-mail, bez ich wyraźnej zgody.

W dostępie do strony internetowej zgadzasz się, że możesz uzyskać dostęp do zawartości wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadne z treści nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, przekazywane, przechowywane, sprzedawane lub rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. To wyklucza pobieranie, kopiowanie i / lub drukowanie stron Serwisu do użytku osobistego, niekomercyjnego użytku domowego.


Monitorowania informacji

Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszystkich reklam, komentarzy i wiadomości publicznych, aby zapewnić, że są one zgodne z wytycznymi treśc, które mogą być stosowane od czasu do czasu.

Usunięcie informacji

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przeczytać każdej wiadomości lub innych materiałów zamieszczonych lub przesyłanych przez użytkowników Serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych komunikatów lub materiałów, zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, aby usunąć, przenieść lub edytować wiadomości lub materiały, w tym bez ograniczeń własności profili, komentarzy i wiadomości publicznych  według własnego uznania, bedą uznane jako naruszenie kodeku postępowania określonego powyżej. Będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za zawartość profili, wiadomości i innych materiałów przesyłanych do Serwisu lub użytkowników Serwisu.

Zakończenie Dostęp do serwisu

Możemy, według własnego uznania, zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Serwisu w dowolnym momencie, bez wypowiedzenia, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, naruszenia poniższej Umowy. Bez ograniczania ogólności powyższego, jakiejkolwiek działalności oszukańczej, obraźliwej lub w inny sposób niezgodnej z prawem które mogą w inny sposób wpływać na korzystanie z Serwisu lub Internetu przez innych i być podstawą do wypowiedzenia Twojego dostęp do całości lub części Serwisu wedug naszego uznania, i może zostać przekazana do odpowiednich organów prawnych. Każda wartość nagrody na koncie zostanie natychmiast umorzona.

Informacje zastrzeżone

Serwis zawiera informacje, które są zastrzeżone dla naszych partnerów i naszych użytkowników. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie w serwisie. Informacje opublikowane przez nas, naszych partnerów lub użytkowników Serwisu mogą być chronione i zidentyfikowane jako zastrzeżone dla nas lub dla nich. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować i rozpowszechniać tych informacji w jakikolwiek sposób bez otrzymanej wyraźnej zgody właściciela tych informacji. Wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do Serwisu i jego treści (w tym między innymi projektowanie stron WWW, tekst, grafikę oraz wszystkie kody źródłowe oprogramowania i związanych z naszej oferty) są własnością lub licencjonowane betterpoints.pl lub w inny sposób wykorzystywane przez betterpoints.pl w zakresie dozwolonym przez prawo.

Poziom usług

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zawieszenie usługi, bez względu na przyczynę przerwania lub zawieszenia. Możemy przerwać lub zmienić Usługi lub jej dostępność dla Ciebie w każdej chwili a Ty może zaprzestać korzystania z usługi w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo

Twoje konto jest prywatne i nie powinno być używany przez nikogo innego. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie użycie lub aktywności w Serwisie przez użytkowników za pomocą Twojego hasła, w tym do używania hasła przez osoby trzecie.

Linki zewnętrzne

Strona internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych / stron internetowych i zasobów i / lub usług stanowiących własność i / lub eksploatowanych przez uczestniczące firmy i / lub osób trzecich ( "linki zewnętrzne"). Są one stworzone wyłącznie dla wygody i nie jesteśmy odpowiedzialni za nie i nie dajemy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek linków zewnętrznych i nie jestśmy odpowiedzialni w stosunku do treści lub korzystania z wszelkich zewnętrznych linków. Sugerujemy, aby zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności takich linków zewnętrznych przed skorzystaniem z nich. Korzystanie z zewnętrznych połączeń jest zatem całkowicie na własne ryzyko.

Przyczyny zewnętrzne

betterpoints.pl wprowadza przyczyny zewnętrzne ( "przyczyny"), które mogą doprowadzić do uczestnictwa i zaangażowania siebie lub w inny sposób w tych przyczynach. Nie jesteśmy odpowiedzialni i nie dajemy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek przyczyn, które zostały wprowadzone i nie dajemy żadnej gwarancji i nie posuwamy się do odpowiedzialności w odniesieniu do zaangażowania w te przyczyny lub wynik z jakiegokolwiek zaangażowania. Sugerujemy, aby dokładnie sprawdzić wszystkie przyczyny przed jakimkolwiek zaangażowaniem i upewnić się, że masz niezbędne ubezpieczenie, przed jakimkolwiek udziałem z jakichkolwiek przyczyn. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu i zaangażowania z betterpoints.pl bezpośrednio lub pośrednio jest całkowicie na własne ryzyko.

betterpoints.pl również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reputacji i dobrej woli szkody lub straty jakie poniosłeś poprzez związanie się z betterpoints.pl będąc członkiem, partnerem handlowy lub poprzez inne zaangażowanie w betterpoints.pl.

Transfer funduszy lub punktów

betterpoints.pl nie ponosi odpowiedzialności za i nie daje żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie transferu funduszy lub wskazuje na przyczyny ( "transfer środków" ) w jakikolwiek sposób. betterpoints.pl ma na celu w pełni zgodne z Prawem , ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego wykorzystania funduszy, utraty środków, prania pieniędzy lub jakiegokolwiek innego rodzaju wykroczeń, nadużyciem lub błędem  transferu środków . Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że korzystanie z Serwisu i zaangażowania z betterpoints.pl bezpośrednio lub pośrednio jest całkowicie na własne ryzyko.


betterpoints.pl również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reputacji i dobrej woli szkody lub straty jakie poniosłeś poprzez związanie się z betterpoints.pl będąc członkiem, partnerem handlowy lub poprzez inne zaangażowanie w betterpoints.pl w obszarze transferu funduszy.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć betterpoints.pl i jej dyrektorów, urzędników , pracowników i agentów ochrony przed odpowiedzialnością wobec wszystkich zobowiązań, w tym bez ograniczenia kosztów sądowych, szkód, strat, kosztów i innych wydatków w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń wniesionych przeciwko betterpoints.pl wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, skarg złożonych przez inne strony przeciwko Tobie lub innych zobowiązań wynikających z korzystania z tej strony. Będziesz współpracować w pełnym zakresie wymaganym w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami. Zastrzegamy sobie prawo do obrony i kontroli wszelkich kwestii dotyczących odszkodowania od Ciebie; pod warunkiem jednak, że będziesz odpowiadał za takie roszczenia.

Brak gwarancji
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa jest świadczona bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu jest całkowicie na własne ryzyko. Nie reprezentujemy ani nie popieramy dokładność i wiarygodność każdego profilu, porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych, umieszczonych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu przez betterpoints.pl, naszych partnerów lub jakiegokolwiek użytkownika Serwisu lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie poleganie za każdym takim wprowadzeniem, zdaniem profilu, rady, oświadczenia lub informacji oraz wszelkie wynikające z uczestnictwa lub działania powinny być wyłącznie na własne ryzyko.

Nie reprezentujemy ani nie popieramy dokładność i wiarygodność jakiegokolwiek wprowadzenia, porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych, umieczczonych lub rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu przez betterpoints.pl lub jakiegokolwiek użytkownika Serwisu lub jakiejkolwiek innej usługi. Dalsze korzystanie z Serwisu teraz, czy po opublikowaniu zawiadomienia o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie, będzie stanowić wiążącą akceptację przez Użytkownika niniejszej Umowy lub wszelkich późniejszych zmian. Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości (w tym, bez ograniczeń, wszelkie opinie lub komentarz wykonane) inne niż te wymagane przez prawo. Wszystkie informacje i / lub dane zawarte w i / lub na tej stronie są udostępniane jedynie jako wskazówki. Korzystanie z takich informacji i / lub danych jest zatem całkowicie na własne ryzyko.

Usługa jest rozpowszechniana na zasadzie "tak jak jest". Nie gwarantujemy, że usługa ta będzie nieprzerwana lub wolna od błędów. Mogą być opóźnienia, pominięcia i przerwy w dostępności Serwisu.

Wszystkie informacje i / lub dane zawarte w i / lub na tej stronie są udostępniane jedynie jako wskazówki.

Chcemy wyraźnie wykluczyć, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkiej odpowiedzialności betterpoints.pl, jej dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli, jakkolwiek wynikających z jakiejkolwiek straty poniesionej w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub udziału w jakikolwiek sposób z betterpoints.pl.

Web Content, opinie i porady

Treści, komentarze blogów, kanałów informacyjnych i doradztwa o Serwisie nie stanowią porad i nie należy powoływać się w tworzeniu lub powstrzymywniu się od podejmowania jakichkolwiek decyzji . Wszystkie treści są dostarczane do celów rozrywkowych i / lub wyłącznie informacyjnych i nie są przeznaczone i nie powinny być traktowane jako szczegółowe zalecenia w jakichś szczególnych okolicznościach.

Modyfikacje

Możemy modyfikować tę Umowę od czasu do czasu. Powiadamiania o zmianach w poniższej Umowie zostaną opublikowane w Serwisie lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, co możemy określić według własnego uznania. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu teraz, czy po opublikowaniu zawiadomień o wszelkich zmianach w poniżeszj Umowie, będzie stanowić akceptację przez Użytkownika poniższej Umowy lub wszelkich późniejszych zmian.

Ujawnianie i Inne Komunikacje

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania poczty elektronicznej, w celu informowania o zmianach lub uzupełnień Serwisu oraz jakichkolwiek produktów i usług powiązanych z betterpoints.pl. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o korzystaniu z Serwisu i demografii w formach, które nie ujawniają Twoją osobistą tożsamość. Z korzystania z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na takie ujawnienia i komunikacje, które podlegają warunkom naszej Prywatności.

Prawo rządowe

Taka polityka i zgoda stanowi część naszej strony internetowej pod względem regularnego korzystania powinna być regularnie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Nieodwołalnie zgadzasz się, że sądy Anglii i Walii mają wyłączność do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń jakiejkolwiek natury wynikające z odnoszenia się do tej zasady i zgody lub w inny sposób na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz że prawo Anglii i Walii reguluje wszelkie spory lub roszczenia. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wierzymy, że naruszenie naszych praw własności intelektualnej lub naruszenie tych warunków ma miejsce. Jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami jurysdykcji, z którego łączysz się z tej strony. Prowadzimy tą stronie z Anglii i nie gwarantujemy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych miejscach, w tym w Anglii i Walii.

Zadanie

Nie masz prawa do cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw do Serwisu. betterpoints.pl ma prawo do przypisania jednego lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy do Serwisu osobom trzecim. Przy wyborze betterpoints.pl , betterpoints.pl zobowiązania przejmowane są przez osobę trzecią, betterpoints.pl jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności w ramach niniejszej Umowy.

Adres siedziby firmy

BetterPoints Limited, The Courtyard, Shoreham Road, Upper Beeding, Steyning, West Sussex, BN44 3TN.

Betterpoints.uk jest nazwą handlow BetterPoints Limited zarejestrowaną w England and Wales No: 7356214