Wydaj punkty BetterPoints, przekazując je lokalnym organizacjom charytatywnym i organizacjom, na których zależy.

Duże ikony Lista
View by Location or Type
Szukaj

Promowane Organizacje Charytatywne

FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"
Opiekujemy się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Większość chorób ma podłoże neurologiczne lub genetyczne. Pomagamy też dzieciom po zakończonym leczeniu onkologicznym i tym, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Staramy się być przy nich zawsze wtedy, gdy nas potrzebują, gdy trzeba uśmierzyć ból lub kontrolować właściwe działanie osłabionego organizmu. Ale tak naprawdę naszym pacjentem jest nie tylko dziecko, lecz cała jego rodzina, która również potrzebuje stałej opieki lekarza lub psychologa. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, zajrzyj do działu Jak działamy . Od 2007 roku działa Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, której celem jest pozyskiwanie środków na działalność Hospicjum. Ponieważ Fundacja to organizacja pożytku publicznego, możesz przekazywać na nią 1% podatku dochodowego w ramach rozliczenia rocznego PIT (aktualny wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2013 rok na www.mpips.gov.pl ). Wpływy z 1% podatku to istotna część naszego budżetu. Dzięki przekazanemu przez Ciebie 1% podatku możemy kupować drogi sprzęt medyczny i częściej odwiedzać naszych małych pacjentów. Ale 1% podatku to tylko jeden z wielu możliwych sposobów pomocy. Jeśli chcesz wspomóc Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zajrzyj, do działu Jak pomagać
Więcej szczegółów
KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ
Jesteśmy fundacją założoną w roku 2001 z inicjatywy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego „Kuriera z Warszawy”, wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pozostali założyciele to: Miasto Wrocław, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Stowarzyszenie na rzecz Kultury Europejskiej. Otrzymaliśmy m.in. Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski, Nagrodę Prezydenta Wrocławia, nagrodę Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, numer KRS 0000013264 .
Więcej szczegółów
Polska Fundacja Morska
Celem Polskiej Fundacji Morskiej jest: 1. Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów żeglarstwa, kultury materialnej, jak i duchowej, 2. Poszerzanie wiedzy historycznej o żeglarstwie w Polsce, Europie i na Świecie, 3. Popularyzowanie osiągnięć żeglarstwa polskiego w Polsce, Europie i na Świecie, 4. Pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury morskiej i żeglarskiej. Do osiągnięcia swoich celów Fundacja dąży między innymi przez: 1. Utworzenie i prowadzenie Muzeum Polskiego Żeglarstwa, w celu zabezpieczenia i prezentowania zabytków kultury morskiej i żeglarskiej, 2. Utworzenie i prowadzenie Biblioteki Morskiej w zakresie gromadzenia i udostępnienia bibliografii, wszelkiej dokumentacji oraz innych zbiorów dotyczących kultury morskiej i żeglarskiej, 3. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, spektakli teatralnych i innych dotyczących kultury morskiej i żeglarskiej, 4. Tworzenie, organizowanie i prowadzenie
Więcej szczegółów
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - interwencje środowiskowe - pomoc obywatelom - edukacja ekologiczna - czynna ochrona przyrody - kampania na rzecz ochrony Bałtyku - konsultacje eksperckie - strategie rozwoju, ekspertyzy herpetologiczne przy inwestycjach, pozyskiwanie funduszy unijnych Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Więcej szczegółów
STOWARZYSZENIE POZYTYWNE.COM
Stowarzyszenie Pozytywne.com powstało w 2007 roku we Wrocławiu. Powodem powstania była chęć dalszego promowania optymizmu i radości, nie tylko w Internecie, ale także podczas innych imprez i wydarzeń. Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się we współorganizację z BPM Wrocław − Dnia Życzliwości, który odbywa się cyklicznie co roku 21 listopada. Oprócz tego zorganizowaliśmy wydarzenie na rynku wrocławskim 23 lutego 2007 roku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. W tym roku po raz pierwszy zainicjowaliśmy obchodzenie w Polsce Ogólnoświatowego Dnia Pozytywnego Myślenia – 13 września 2009. Dołożymy wszelkich starań, aby była to impreza cykliczna i zarażała optymizmem ludzi w całej Polsce.
Więcej szczegółów
TOWARZYSTWO POMOCY
Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta powstało przy Zarządzie Głównym 30 maja 1983 roku, odciążając Zarząd od opieki nad Schroniskiem przy ul. Lotniczej oraz w późniejszym terminie od spraw związanych z prowadzeniem Schroniska w Szczodrem nieopodal Wrocławia. Do roku 1988 w Kole Wrocławskim realizował swoją misję wśród osób bezdomnych brat Jerzy Marszałkowicz, którego można traktować jako Ojca duchowego Towarzystwa.
Więcej szczegółów
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Cel Fundacji: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. Do tej pory zbieraliśmy między innymi dla: Kardiochirurgii dziecięcej Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii
Więcej szczegółów